Als u zich (na 1 februari) gaat inschrijven, wat mag u dan van de organisatie verwachten en wat verwachten wij van u?

De organisatie van de Om’t Eiland, een tweedaagse recreatieve wandelkampeertocht, verzorgt voor u bij de start het vervoer van uw bagage, een unieke routebeschrijving en een campingfaciliteit. ’s Middags bij aankomst op de camping thee en ’s avonds een warme Hollandse maaltijd met koffie of thee na. Wij houden rekening met wandelaars die vegetariër zijn. Op zondagochtend een ontbijt- en lunchpakket en een frisdrankje, thee en/of koffie. De organisatie is puur ter ondersteuning van uw naar eigen inzicht en risico te ondernemen tweedaagse wandel kampeer tocht.

De organisatie is voor u tijdens het wandelen bereikbaar om u op te halen indien u fysiek niet meer in staat bent de wandeling te vervolgen. U kunt van de faciliteiten langs het strand en dijk gebruik maken en naar eigen inzicht recreëren en wandelen. Advies van overheidsinstanties en organisatie dienen te allen tijde stipt en direct te worden opgevolgd. Eén en ander ter bevordering van een juist en correct verloop van Om’t Eiland.

De organisatie van Om’t Eiland is nimmer aansprakelijk te stellen voor enige gezondheidsproblemen welke zich openbaren tijdens, voor, of na, het naar eigen inzicht afleggen van de wandeltocht. Wordt u in het jaar van Om’t Eiland 70 of bent u dat inmiddels, dan verzoeken wij u vriendelijk om uw huisarts te raadplegen en te vragen of u de goede gezondheid geniet om mee te doen aan Om’t Eiland. Bij een negatief advies heeft u tot het begin van Om’t Eiland recht op een gehele vergoeding van uw inschrijfgeld. Eén en ander uiteraard na overleg van een doktersverklaring.

Indien op van advies van overheden of door andersoortige omstandigheden Om’t Eiland niet kan of mag doorgaan, zal de organisatie uw inschrijfgeld restitueren exclusief de reeds gemaakte kosten voor het geldende jaar. Dit bedrag is minimaal € 5,00, zijnde de administratie kosten. U behoudt dan wel het exclusieve recht het opvolgende jaar mee te doen tegen het dan geldende tarief.

Tot 30 dagen voor de eerste wandel dag van Om’t Eiland kunt u zonder opgave van reden Om’t Eiland annuleren en 80% inschrijfgeld retour ontvangen.

U doet mee aan een recreatieve wandelkampeertocht. De organisatie stelt geen enkele eis aan het afleggen van de afstand voor wat betreft de wijze waarop en het tijdsbestek waarin u dit doet. Uw kunt dit naar eigen believen en inzicht doen. U bent uiteraard wel gehouden aan de regels van de Wegenverkeerwet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Wij adviseren u om een ‘reisverzekering’ met Nederland dekking af te sluiten. Op de camping is het nimmer toegestaan om warmtebronnen welke brand, zengen, schroeien of smelten kunnen veroorzaken te ontsteken. Wij zijn als gast van de Krim, gehouden aan de regelgeving van de camping.

Mocht de temperatuur op het strand of dijk de 32 graden Celsius te boven gaan, zullen wij één of meerdere van de volgende maatregelen voor u verzorgen; – vroegere starttijd; – afgelasting van het geheel of een deel van de af te leggen afstand; – zogenaamde waterpunten verzorgen op de route. Eén en ander zal in overleg gaan met plaatselijke overheden. Het is nimmer toegestaan om het strand of dijk te betreden tijdens onweer. Ter bevordering van de goede orde behouden wij het recht voor een ieder voor of tijdens de Om’t Eiland uit te sluiten van deelname.